THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

03/04/2014 09:40 | Lượt xem: 4587

TRUNG TÂM GDNN-GDTX QUẬN PHÚ NHUẬN


1- Lịch sử hình thành và phát triển:

 -Từ 1985 đến tháng 04 năm 2018 là Trung Tâm Dạy nghề Quận Phú Nhuận

      -Từ tháng 05 năm 2018 đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận (thành lập theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2018  của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh).

      - CS1:trụ sở chính 164 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận. 

          Điện thoại : (028)38.440.952 – (028)39.970.910     

        - CS2:109 Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

        Điện thoại : (028)38.446.348

      - CS3: 354 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

         Điện thoại : (028)38.441.169

      - CS4:324A/6 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

      - CS5:223A Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

         Điện thoại : (028)38.479.951

Thông tin liên hệ:

- Email : daynghephunhuan@yahoo.com.vnghidanhdaynghepn@gmail.com 

-Website : www.daynghephunhuan.vn  

2- Chức năng và nhiệm vụ :

2.1- Chức năng :

       Trung tâm Giáo dục nghề nghiêp- Giáo dục thường xuyênQuận Phú Nhuận là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, chịu sự quản Nhà Nước về dạy nghề của Sở Lao động -Thương binh xã hội và Sở Giáo dục đào tạo.

       Chức năng: Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên.

2.2- Nhiệm vụ :

        Tư vấn đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động và liên kết với các đơn vị trên địa bàn thành phố để đào tạo các ngành nghề phù hợp với thị trường lao động. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên nhằm trang bị cho học viên năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có lòng yêu nghề, có sức khỏe tốt, tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

        Đào tạo chương trình  trung học phổ thông cho học sinh (Lớp 10,11 và 12)

        Đào tạo hướng nghiệp nghề cho học sinh Trung học cơ sở.